Υπεύθυνη  επικοινωνίας

Τσιτσοπούλου Αγγελική
 

Διεύθυνση

Θεοφράστου 4

Αγ. Ιωάννης Καλαμαριά

Τηλέφωνο

2311 - 241459

Email

riballetart@gmail.com

Ακολουθήστε μας